Välkommen som medlem i hem och skola!

  • medlemsavgift för 2020-2021 är 15€/familj
  • Kontonummer: FI43 6601 0001 2092 61   
  • Kontoinnehavare : Hem och skola 
  • kom ihåg att i samband med inbetalningen skriva barnets/barnens namn samt årskurs.

Tack för ditt bidrag! En inbetalning till hem och skola betyder allt för vår förening. Utan era medlemsavgifter har vi inte möjlighet att göra allt detta för oss och för barnen, att alla som har möjlighet betalar medlemsavgiften. Som medlem är ni med och bidrar till att vi kan göra med en massa roligt åt familjer i Sund. Vi är helt och hålle beroende av just er medlemmar. Så stort tack för att ni vill vara med!

Verskamhett som vi brukar ordna är:

  • Filmkväll med popcorn och saft
  • Läskväll med te/saft och smörgås
  • Föreläsningar för föräldrar 
  • Vinterdisco
  • Vårjippo med försäljning,tävlingar samt lotteri.
  • inköp av reflexvästar, betygspärmar, glasspeng till utfärd, samt stipendier.