Hem och skolas styrelse HT-20/VT-21

 

Tom Berglund, ordförande

Lena Sundberg-Karlsson, vice ordförande

Ninna Nikula, Kassör

Susanne Eklund, sekreterare

Daniela Back, informatör

Maria Lasén-Back, lärarrepresentant

Annica Byberg Järvinen

Jessica Wickström

Suppelanter

Elin Sagulin

Erica Danielsson